Servicii

Servicii de contabilitate

 • consiliere la întocmirea documentelor contabile primare;
 • organizarea fluxului de documente
 • înregistrarea documentelor primare în evidența contabilă computerizată în conformitate cu principiile contabile
 • întocmirea balanței de verificare lunara
 • întocmirea declarațiilor fiscale și raportărilor semestriale ( bilanț )
 • evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe
 • întocmirea și depunerea bilanțului contabil anual și semestrial
 • completarea și prelucrarea registrelor contabile (registrul jurnal, inventar și de casă, jurnalul de cumpărări și de vânzari)
 • stabilirea impozitelor de plată și înregistrarea în contabilitate
 • completarea și depunerea decontului de TVA și a altor raportări și situații contabile.
 • consultanță privind legislația financiar-contabilă, legată de obiectul de activitate;
 • asistare și reprezentare la controalele fiscale;
 • reglarea/urmărirea fișei de plătitor;
 • refacerea evidenței contabile;

Consultanță fiscală

 • identificarea taxelor și impozitelor aferente activității clientului precum și stabilirea politicilor contabile și fiscale
 • verificări cu caracter fiscal cu privire la impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii, impozit pe venit, impozit nerezidenti, accize, impozite și taxe locale
 • consultanță privind procedura fiscală
 • asistență la întocmirea declarațiilor de impunere, impozite și taxe
 • consultanță cu privire la evitarea dublei impuneri
 • consultanță cu privire la activitățile de import-export privind reglementările și regimul TVA
 • furnizarea rapidă a noilor schimbări legislative

Resurse umane și salarizare

Asigurăm toate activitățile legate de evidența personalului și de salarizare din cadrul firmei în conformitate cu politicile firmei și cu legislația în vigoare:

 • întocmire REVISAL conform HG 500
 • întocmirea, încheierea și declararea în revisal a contractelor individuale de muncă
 • întocmirea dosarului de personal
 • întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă precum acte adiționale de modificare a funcției, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de muncă, decizii de încetare a contractului individual de muncă, declararea acestora în noul revisal conform HG 500
 • întocmirea adeverințelor de vechime
 • întocmirea și completarea adeverințelor solicitate de salariații societății
 • acordăm suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul relațiilor de muncă
 • acordăm suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Inspectoratului Teritorial de Muncă
 • calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
 • întocmirea statelor de plată
 • întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale
 • întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia
 • suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.

Alte servicii

 • refacere contabilitate
 • certificări bilanțuri
 • rapoarte personalizate la cererea clientului
 • consultanță în afaceri
 • consultanță pentru firme nou înființate
 • organizarea și conducerea departamentului financiar